سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

بااین همه خبر.........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 

 

 

با این هـمـه خـبـر بـه تـو کـه فـکـر مـیـکـنـم ..
یـکــ فـصـل تـازه ای کـه بـرایـم مـهـمـتـری..بـا ایـن هـمـه جـدال سـر هـیـچ و پـوچـهـا ..
تـنـهـا تـویـی کـه نـابـتـریـن عـاشـقـانـه ای ...