سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

این روزها دگرمن...من نیستم.........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

این روزهادلتنگم ولی بزرگ شده ام............بزرگ بزرگ.................

مشاهده ادامه


heart

دلگیرم.......

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دلگیرم


از دنیآ و روزگآرش


از بی کسی هآ و سکوت هآ

مشاهده ادامه


heart

اه قلبم

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

کاش نقش........بازی کردن رابلدبودملامصب این دلم  روبازی میکند .........

مشاهده ادامه


heart

می خواهم تمرین کنم سکوت__ کردن را_________دلنوشته

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 1....2...3 حرکت
می خواهم تمرین کنم سکوت را

 

مشاهده ادامه


heart

من وخاطرات سرخ بودنت........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دیدی رفتی..
ذهن خالی از غمم را که تازه برخشکشویی فراموشی سپرده بودم تازه کردی..
دیدی چه شد....زخم خنجرت همچون سالهاپیش تازه شد...

مشاهده ادامه


heart

دلتنگم دلتنگ یه ادم بدون لباس نمایش..

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

خدایـــــــا..
دلتنگم دلتنگ یه ادم بدون لباس نمایش................
دلتنگ یه کسی که بدون نقاب بخنده.............

مشاهده ادامه


heart

ســـالهاســـ ـــ ـــ ــــــــ ــــتـــــ..

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

ســـالهاســـ ـــ ـــ ــــــــ ــــتـــــ..
دراوج دروغهایت بودم....
به تظاهـــــــرثانیه ها ی سرنوشتم گذشتند ..........

مشاهده ادامه


heart

.من ســـ ــــ ــــ ـبک بالترازپروانـــ ــ ـــ ـــه هستم .......د

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دیرگاهیست نفسهایم سست شده اند
خنــــــــــــده هایم طرح خاموشـــــ ـــــی بررنگ لبم زده اند

مشاهده ادامه


heart

دلم می خواهد.........دلــ ـــــ ــــ ــنوشــــــ ـــــ ـــــته

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دلــ ـــ ــ ـمـــــ ـ ـــ می خواهدبرخیــــــــزم حصارتنهایی رابشکنم

آرام آرام بالهایم رابگشایم

مشاهده ادامه


heart

محسن یگانه...«نـــــرو»

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

تو فقط می خوای بری بری هر جایی شده


رد پاهات توی برف چه تماشایی شده

مشاهده ادامه