سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

بااین همه خبر.........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 

 

 

با این هـمـه خـبـر بـه تـو کـه فـکـر مـیـکـنـم ..
یـکــ فـصـل تـازه ای کـه بـرایـم مـهـمـتـری..

مشاهده ادامه


heart

یکنفر درهمین نزدیکیست...........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 

یکنفر در هـمین نزدیکــی ها...
چــیزی..
به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است.....


مشاهده ادامه


heart

آه درددارم دردگناهکاری ..........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

این روزهاباتنهایی هایم خلوت کرده ام روزهایمان راباهم سرمیکشیم...........

.

.
.
.

دلنوشته (ادامه مطلب)

مشاهده ادامه


heart

تنهایی معنانداردتاخداهست...........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دیدگانم تنگ تنگ اند

.
.
.
ازدلتنگی وارفته اندمیان دردهایم نفسهایشان بالانمی آید

من چه هستم ...!!

مشاهده ادامه


heart

این روزها دگرمن...من نیستم.........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

این روزهادلتنگم ولی بزرگ شده ام............بزرگ بزرگ.................

مشاهده ادامه


heart

دلگیرم.......

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دلگیرم


از دنیآ و روزگآرش


از بی کسی هآ و سکوت هآ

مشاهده ادامه


heart

اه قلبم

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

کاش نقش........بازی کردن رابلدبودملامصب این دلم  روبازی میکند .........

مشاهده ادامه


heart

می خواهم تمرین کنم سکوت__ کردن را_________دلنوشته

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 1....2...3 حرکت
می خواهم تمرین کنم سکوت را

 

مشاهده ادامه


heart

من وخاطرات سرخ بودنت........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دیدی رفتی..
ذهن خالی از غمم را که تازه برخشکشویی فراموشی سپرده بودم تازه کردی..
دیدی چه شد....زخم خنجرت همچون سالهاپیش تازه شد...

مشاهده ادامه


heart

دلتنگم دلتنگ یه ادم بدون لباس نمایش..

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

خدایـــــــا..
دلتنگم دلتنگ یه ادم بدون لباس نمایش................
دلتنگ یه کسی که بدون نقاب بخنده.............

مشاهده ادامه