سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

ســـالهاســـ ـــ ـــ ــــــــ ــــتـــــ..

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

ســـالهاســـ ـــ ـــ ــــــــ ــــتـــــ..
دراوج دروغهایت بودم....
به تظاهـــــــرثانیه ها ی سرنوشتم گذشتند ..........

مشاهده ادامه


heart

.من ســـ ــــ ــــ ـبک بالترازپروانـــ ــ ـــ ـــه هستم .......د

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دیرگاهیست نفسهایم سست شده اند
خنــــــــــــده هایم طرح خاموشـــــ ـــــی بررنگ لبم زده اند

مشاهده ادامه


heart

دلم می خواهد.........دلــ ـــــ ــــ ــنوشــــــ ـــــ ـــــته

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

دلــ ـــ ــ ـمـــــ ـ ـــ می خواهدبرخیــــــــزم حصارتنهایی رابشکنم

آرام آرام بالهایم رابگشایم

مشاهده ادامه


heart

محسن یگانه...«نـــــرو»

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

تو فقط می خوای بری بری هر جایی شده


رد پاهات توی برف چه تماشایی شده

مشاهده ادامه


heart

میشنوی؟!صدایی می آید !!

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

میشنوی؟!صدایی می آید !!آهی درلابه لای صدا می پیچد!!صدادرسرم باهاله ی جاودانی ندامی دهد
درلابه لای ناوک مژگانم صدایی می !یدصدای قطره های باران است ..میشنوی؟!

مشاهده ادامه


heart

خدایم ودل خشکیده وجودم.....دلنوشته

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

باتمام نیرویم تورا...........می پرستم

باتمام نیایش هایم دنبال در روی تو..........هستم

مشاهده ادامه


heart

سکـــــــوت رو دوست دارم

نویسنده : سهیل / نظر شما برای سهیل / نظر:() ویرایش

 

 

خیلی دلم گرفته...تصمیم گرفتم که خودمو با نوشتن خالی کنم . شاید اینطوری بتونم یکم آروم بشم...نمیدونم باید از کجا و چه طوری شروع کنم....

مشاهده ادامه


heart

نردبان دلم

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

می دانی..
به نردبان دلم نبایداعتمادکنی خآطِـ ـرهـــ ایت رانبایدازآن عبوردهی..

مشاهده ادامه


heart

خداو جلوه ی نقش من

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

آن روز که سازت رادرآغوشت گرفتیونواختی یادت هست!؟
 دلم فروریخت.سراتاپاوجودم آتشکده دردرا برخودگرفت    نفهمـــــیدی لبخندهایم سردشده است!؟............

مشاهده ادامه


heart

لب دریاهمچنان ایستاده ام

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش


توفانهایی درسردی دریای دلم موج می زند..

ناله های اشکهایم باناله های موج دریا می خوانندوسینه ام راازشوق غم پرپرمی کنند

مشاهده ادامه