سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

ســـالهاســـ ـــ ـــ ــــــــ ــــتـــــ..

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

ســـالهاســـ ـــ ـــ ــــــــ ــــتـــــ..
دراوج دروغهایت بودم....
به تظاهـــــــرثانیه ها ی سرنوشتم گذشتند ..........


تظاهربه صداقتت ..تظاهر به هیچ چیزنمیدانم...ساده ام...باوردارم دروغهایت را............
فاجعــــــــــــ............ رابا تظاهرکردن چیدم پشت سرهم درگوشه گاه دلم...
.حالاکه رفته ای بادروغهایت خانه بسازی ..
دیریست رنجم شانه به شانه همراهیم می کند..
خاطراتـــــ ــ ــــــ ــــــت خانه به خانه نقشمـــــــــــ.... می کشد..
برو بادبادکتـــــــــــــــــــــ .. راهواکن دیریست قناری های دلت پیغام داده اند دروغهایت را خانه های دروغت را..
من با شنیدن نغمه دروغت پژمرده نشدمـــــــــــــــــــــــــ..
چون سالهاست درانتظارشنیدن این نغمه بودم..
فـــقــــطــ دلم هرازگاهی به حالت میسوزد...که به شوق داشته هایت پریشان بی حاصل شویـــــــــــــــــــ......