سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

دلتنگم دلتنگ یه ادم بدون لباس نمایش..

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

خدایـــــــا..
دلتنگم دلتنگ یه ادم بدون لباس نمایش................
دلتنگ یه کسی که بدون نقاب بخنده.............


دلتنگ کسی که وقتی
اشک میریزه لابه لاش پرازدروغ نباش............
خدایادلم گرفته..میدونی چرا؟؟
چون..تویه گوشه دنیانتونستم آدم واقعی پیداکنم..
همه درحال نقش بودن بیچاره هانمیدونن دیگه جلوتوکه نمیشه نقش بازی کرد .........
خدایامیبینی این دل باخندههام چکارکرده..........
ازبس بغض کرده خنده هام فرارکردن...........
منم شدم بنده دروغ نقابدارت..
........میبینی
ازبس دیدم  ودلم شکسته.......منم شدم مثل بقیه نقابدارا