سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

می خواهم تمرین کنم سکوت__ کردن را_________دلنوشته

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 1....2...3 حرکت
می خواهم تمرین کنم سکوت را

 

می خواهم دگرنباشم
بی سروصداعبورکنم
شایدازتکراری بودن دربیایم
چقدرغریبانه نفس میکشم
آه تمام وجودم راگرفته است........
می خواهم تمرین کنم نبودن.......
درسکوت بغض کردن را...........
شایدازتکراری بودن دربیایم.......
دلت بذایم فقط کمی تنگ بشود.....