سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

این روزها دگرمن...من نیستم.........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

این روزهادلتنگم ولی بزرگ شده ام............بزرگ بزرگ.................

انقدردرداهایم قدکشیده اندکه دگرخم برابروانم نمیفتد...........
این روزهادردراپشت خنده هایم نگاهم پنهان کرده ام...............
دگرحسی میان اشکهایم پیدانمی شود این روزها حتی سنگ صبورم به دردهایم نیشخندمیزند............
این روزها دگر این من ..من نیستم.............زیر بار سرنوشت منی سنگی شده ام........
این روزهاتنهادلخوشیم  درتنهایی هایم تنها دیدن خنده هایش هست.................

||دلنوشته||