سفارش تبلیغ
صبا ویژن
heart

یکنفر درهمین نزدیکیست...........

نویسنده : مریم / نظر شما برای مریم / نظر:() ویرایش

 

یکنفر در هـمین نزدیکــی ها...
چــیزی..
به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است.....خیالـــت راحت باشد...
آرام چشمهایت را ببــند....
یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است....
یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا

 

 

 

 

 

تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد ........
 مــهــربــان..
تــو لــبــخــنــدتــ را بــیــاور...
مــن شــعــر تــازه دم مــیــکــنــم..
مــی نــشــیــنــیــم و گــپــ مــیــزنــیــم...


پست وبلاگم بعد مدت طولانی :)